Konsern Regnskapssjef

Flux Group er på utkikk etter en Konsern Regnskapssjef som skal lede dette funksjonsområdet for alle selskapene i konsernet på tvers av våre geografiske lokasjoner.
Rapportering: Konsern Regnskapssjef rapporterer til Flux Group CFO

 

Stillingen:
 

Flux Group skal nå ansette en Konsern Regnskapssjef som skal lede dette funksjonsområdet for alle selskapene i konsernet på tvers av våre geografiske lokasjoner. Økonomi og Finansfunksjonen ledes av CFO og er lokalisert ved hovedkontoret i Stavanger.

 

Ansvarsområder og hovedoppgaver:

  • Ansvar for alle regnskapsfunksjoner i konsernet, og sørge for utarbeidelse av periodisk rapportering til styre, eiere og relevante myndigheter i henhold til lovverk og etablerte standarder
  • Kontinuerlig utvikling og forbedring av prosedyrer og systemer som støtter konsernets strategi
  • Sikre overholdelse av prosedyrer, standarder og formater for økonomisk rapportering, og ivareta løpende dialog både med konsernets forretningsledere og ekstern revisor
  • Administrere konsernets valutaeksponering i henhold til vedtatt strategi og risikoprofil
  • Utarbeide analyser og levere støtte til øvrig ledelse og eiere i arbeidet med oppkjøp og integrering av nye virksomheter
 

Kvalifikasjoner:


Du har omfattende erfaring med økonomi og regnskapsfunksjoner organisert i konsernstruktur, og motiveres av faglige utfordringer i et miljø som preges av vekst, innovasjon og kontinuerlig forbedring. Fleksibilitet og serviceholdning er egenskaper vi setter høyt, og du må være god på kommunikasjon og formidling av økonomiske parameter på tvers av alle nivå og funksjonsområder i konsernet. Det er krav om høyere utdannelse innenfor Økonomi, Regnskap eller Revisjon, minimum på bachelor nivå, og du har solid kompetanse innenfor IAS, IFRS og NGAAP. Du kommuniserer med flytende ferdigheter både på norsk og engelsk.  

 

Flux Group kan tilby:

 
  • Faglige og personlige utviklingsmuligheter i et konsern med en sterk markedsposisjon og kapitalbase, med ambisjoner om videre vekst og utvikling

  • Godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og tett dialog på tvers av funksjonsområder og geografi

  • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsytelser, herunder helseforsikringKontakt:
 

Ta kontakt med Mercuri Urval og Ottar John Skeide på mobiltelefon 975 59 043 eller Tone F. Berthelsen på 975 590 40 for en konfidensiell dialog om denne muligheten. Du kan også søke direkte på stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 12. August 2019.

https://www.mercuriurval.com/no-no/opportunity/?jobadid=59425&refno=NO-03736 


LOCATION & CONTACT
Kanalsletta 8
4033 Stavanger, Norway
P.O. Box 415
4067 Stavanger
post@fluxgroup.com
+47 47 88 22 22
FLUX GROUP
VALVES
Valvision
PIPING
Norwegian Piping
HOSES AND COUPLINGS
Active Service
INSTRUMENTATION, MEASUREMENT AND ANALYSIS 
Analytic
© COPYRIGHT FLUX GROUP